Make your own free website on Tripod.com
GambaR Pilihan

Home | D|r| Ku | Anugerah Web | Pengenalan | Sejarah | Wawasan | Ahli Korporat | Carta Organisasi | Pengurusan | GaMbaR BanGunaN PetRonAs klCc | DeWan F|lharMon|k | Jambatan Udara 1 | Jambatan Udara 2 | GambaR Pilihan | Surau | MISC | ReSuMe D|r|kU | L|nKs TeRba|k | HuBunG| Ku..

Petronas Malays|a Klcc

Gambar2 Pilihan

Gondolas in Venice; Actual size=240 pixels wide

lakaran berbentuk jambatan hasilan dari kepakaran luar negara

MISC KUALA LUMPUR

A family on vacation; Actual size=180 pixels wide

Here I'll describe another picture from my vacation.

pemandanganatas2.jpg

pemandanganatas2.jpg

pemandanganatas2.jpg

pemandanganatas2.jpg

pemandanganatas2.jpg

pemandanganatas2.jpg

A family on vacation; Actual size=180 pixels wide

Perkarangan Petronas

Gondolas in Venice; Actual size=240 pixels wide

Here I'll describe another picture from my vacation.

pemandanganatas2.jpg

pemandanganatas2.jpg

pemandanganatas2.jpg

pemandanganatas2.jpg

pemandanganatas2.jpg

pemandanganatas2.jpg

pemandanganatas2.jpg